VIF genomförde i veckan en fullbokad BRYGGSEGLING i Långedrag enligt Covid-bestämmelsernas max 8 personer. Via datorskärmen kunde ytterligare valfritt antal IF-seglare följa med i realtid. Ingemar Ådahl var reporter på plats och sände, Olof Johnsson underhöll publiken på bryggorna och visade sin båt som avslutning, Joop Somhorst var expert i internet-rummet. Vi fick så följa Göran Ejdeling på en 1,5 timmes tur över hans optimerade IF-båt live och fick tillexempel höra att kicken ska ha 12 gångers utväxling, och uthalet och akterstaget också bör vara riggade så att utväxlingen blir stor. Det är bra i hård vind när man som mest behöver platta ut seglen. Sen tittade vi på genuans cunningham, riggens lutning, vantens spänning och spinnakerrelaterade beslags placering. På bryggan höll publiken avstånd genom att sitta utspridda på omgivande båtar och på Zoom hade vi ca 10 personer som också hade egna diskussioner och delade trim och fix. Allt från användningen av dirk till gelcoatnyanser diskuterades. Det känns som att vi kommer göra om det här upplägget framöver och finslipa det. Kanske även göra en version på engelska för våra internationella vänner. Göran bryggseglar 1