Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Köptips, tester, säkerhet, väder

Moderator: Moderator

Användarvisningsbild
maja
Moderator
Inlägg: 2793
Blev medlem: 19 aug 2006 09:56
Has thanked: 3 times
Been thanked: 55 times

Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av maja »

Min hemmahamn Lagunen är trång, och man måste ta det försiktigt och visa hänsyn när man lämnar och angör den hamnen. När man seglar ut och in måste man anpassa proceduren efter vindens riktning och styrka, och det kan bli besvärligt ibland om något oförutsett dyker upp framför stäven.

Rampen vid min bryggplats används till och från av kanotister, både för sjösättning och upptagning, men även bara för att ta en paus och gå på toaletten. Dessa kan vara svåra att upptäcka i båt- och bryggvimlet, och som kanske inte alltid har koll...

Jag har studerat Sjövägsreglerna men kan inte hitta något om rätt till väg mellan kanoter och andra paddel- och årfarkoster gentemot segelbåtar. Som jag förstår, kan man kanske ändå tillämpa sjötrafikföreskrfterna som de står, dvs. segelbåtens begränsade manöverförmåga i "farleden" mellan bryggorna pga. sin storlek och att den inte kan slå back eller manövrera fritt, och att det kan vara begränsad av sitt djupgående i en prickad led.

Finns det någon som vet bättre?
Eller kan min tolkning vara korrekt?
Marek, IF-båt SWE-829 "Ingela" från Lagunen i Malmö
Medlem i IF-båtförbundet sedan 1985
IF-båtägare sedan 1983
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Inlägg: 2398
Blev medlem: 24 aug 2006 09:43
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Ort: Råå
Has thanked: 106 times
Been thanked: 58 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av johan swe-1870 »

Mycket intressant fråga tycker jag!

Är inte en grundläggande fråga vilka regler som gäller vid färd i hamnen?

Enligt TSFS 2009:44 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler gäller följande:
Bilaga 1.
De internationella reglerna till förhindrande av kollisioner till sjöss
Del A – Allmänt
Regel 1 – Tillämpning

a. Dessa regler gäller alla fartyg på öppna havet samt i vatten som är förbundna med öppna havet och som är farbara för sjögående fartyg.
b. Ingenting i dessa regler ska hindra tillämpningen av särskilda regler som har beslutats av vederbörande myndighet om redder, hamnar, floder, sjöar eller andra inre vatten som är förbundna med öppna havet och som är farbara för sjö gående fartyg. Sådana särskilda regler ska överensstämma med dessa regler i största möjliga mån.
Hur det ska förstås är jag osäker på. På öppna havet gäller uppenbart TSFS 2009:44, men det kan finnas särskilda regler som gäller i hamnen. Om det skulle finnas särskild regel i hamnen bör den överensstämma med TSFS 2009:44.

Det blev man inte alldeles klok av. Det verkar som om TSFS 2009:44 gäller, men helt säker kan man inte vara. Kan det finnas en särskild regel eller till och med en lokal regel för just en hamn? Och vad kan det tänkas stå i den?
Johan Winberg, SWE 1870 InFinit
Användarvisningsbild
maja
Moderator
Inlägg: 2793
Blev medlem: 19 aug 2006 09:56
Has thanked: 3 times
Been thanked: 55 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av maja »

Det brukar finnas särskilda regler för hamnar, men de kan inte sätta sjövägsreglerna ur spel menar jag...
För Lagunen gäller t.ex. att man inte får segla omkring i hamnen, bara ut och in, och att angörande båt har företräde (tror jag, det kan vara tvärtom...jag minns dåligt). Men styrbord/babord kan man nog inte skriva bort...

Vi är vana vid hamnar med pirar, men det finns ju hamnar som bara består av utlagda bryggor, ibland med en prickad farled in mot bryggorna.
I prickad farled mot hamnen kan nog hamnen inte skapa sina egna regler...
Marek, IF-båt SWE-829 "Ingela" från Lagunen i Malmö
Medlem i IF-båtförbundet sedan 1985
IF-båtägare sedan 1983
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Inlägg: 2398
Blev medlem: 24 aug 2006 09:43
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Ort: Råå
Has thanked: 106 times
Been thanked: 58 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av johan swe-1870 »

Vid färd i en trång småbåtshamn vore det rimligt att betrakta segelfartyg som fartyg med begränsad manöverförmåga.

Man kunde också tänka sig att fartyg som är förtöjt eller ligger för ankar på oväntad plats måste avge ljudsignal och visa dag och mörkersignal eftersom det kan utgöra hinder för fartyg på väg, då det är trångt farvatten i småbåtshamnen.

Om ett fartyg är mycket litet, t ex en kanot, kan det dessutom hävdas att det råder nedsatt sikt, varför fartyget borde avge ljudsignal och visa dag- och mörkersignal även då det är på väg.

Här hittade jag en rolig sak i TSFS 2009:44:
Möten i trånga farvatten
...
7.4 Fartyg som ska ha en vissla och som närmar sig sådant trångt farvatten som avses i avsnitt 7.3 ska avge ett långt signalljud 0,5 nautisk mil före
farvattnet, om inte signaleringen från trafiksäkerhets synpunkt framstår som uppenbart onödig
Så om du på segelfartyget visslar 0.5 nm innan du angör hamnen är det bara att segla in. :lol:

Fast omvänt; om kanoten ligger därinne och visslar, kanske du måste stanna kvar ute på havet. :cry:

Hmm, det här var inte så lätt. Finns det någon juridiskt kunnig på forumet?
Johan Winberg, SWE 1870 InFinit
Användarvisningsbild
IF1158
Inlägg: 250
Blev medlem: 28 aug 2006 11:45
Ort: Hässelby
Been thanked: 1 time

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av IF1158 »

Atlantica skriver så här http://www.atlantica.se/documents/atlan ... i_sjon.pdf

Motorbåt – motorbåt:
båt som kommer från babord väjer

Motorbåt – segelbåt;
motorbåt väjer för segelbåt

Motorbåt – roddbåt/kajak
motorbåt väjer

Segelbåt – roddbåt/kajak
segelbåt väjer :shock:

Segelbåt – segelbåt
den som har vinden in från babord väjer (om båda har styr- eller babordshalsar, väjer den som ligger i lovart)

Upphinnande båt väjer för den som blir upphunnen.

Den som för en brukbar båt väjer för båt som är obrukbar (segelbåt väjer för motorbåt med trasig motor till exempel.)

Segelbåt som går för motor är en motorbåt
Fredrik Ringblom
Användarvisningsbild
maja
Moderator
Inlägg: 2793
Blev medlem: 19 aug 2006 09:56
Has thanked: 3 times
Been thanked: 55 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av maja »

Jag har sökt efter "fartyg under rodd". Jag har googlat på Internet och letat i skriften "Sjötrafikföreskrifter mm.med kommentarer av Hugo Tiberg.

Det jag kan finna i de internationella sjövägsreglerna om "fartyg under rodd" är i del C, regel 25. Där handlar det om fartygsljus (lanternor).

Atlantica refererar till De Internationella Sjövägsreglerna och Kappseglingsreglerna". Men det verkar inte finnas något om "fartyg under rodd" i väjningsreglerna i dessa två skrifter så vitt jag kan se, bara i reglerna om skeppsljus.

Har jag läst dåligt..?.. Om inte, hur ska man tolka Atlantica..?...Har de skapat egna regler för sina försäkringstagare.. ;-) ..
Marek, IF-båt SWE-829 "Ingela" från Lagunen i Malmö
Medlem i IF-båtförbundet sedan 1985
IF-båtägare sedan 1983
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Inlägg: 2398
Blev medlem: 24 aug 2006 09:43
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Ort: Råå
Has thanked: 106 times
Been thanked: 58 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av johan swe-1870 »

I regel 3 definieras de olika fartyg som finns. De viktigaste:
a. fartyg
farkost som används till eller kan användas till transport på vatten
Fartyg inbegriper farkost som inte är deplacerande, WIG-farkost och sjöflygplan.
b. maskindrivet fartyg
fartyg med maskinell framdrivning
c. segelfartyg
fartyg under segel under förutsättning att eventuellt installerat framdrivningsmaskineri inte används
Det finns inget som heter fartyg under rodd eller paddling. En kanot måste därför anses vara fartyg.

Det enda fartyg som är skyldigt att hålla undan för ett segelfartyg är ett maskindrivet fartyg (regel 18 a). Det tror jag man ska uppfatta som att en kanot inte är skyldig att hålla undan för ett segelfartyg. Men detta gäller på öppna havet (regel 1 a.).

Man skulle kunna anse att en hamn kan jämställas med en trång farled. Då kan detta gälla:
Regel 9 – Trånga farleder
a. Ett fartyg som framförs i en trång farled eller ett trångt farvatten ska hålla sig så nära farledens eller farvattnets yttre begränsning på fartygets styrbordssida som säkerheten och framkomligheten medger.
b. Fartyg med en längd under 20 meter och segelfartyg får inte hindra ett annat fartygs passage om det fartyget endast kan framföras säkert i en trång farled eller ett trångt farvatten.
Kanoten (=fartyg med en längd under 20 meter) får alltså inte hindra segelbåten (=annat fartyg), eftersom segelbåten endast kan framföras säkert i trång farled. Segelbåten har ingenstans att ta vägen, kanske inte kan vända och den har obefintlig möjlighet att bromsa.

I regel 2 poängteras också envars ansvar och gott sjömansskap samt att hänsyn ska tas till begränsningar hos berörda fartyg.
Johan Winberg, SWE 1870 InFinit
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Inlägg: 2398
Blev medlem: 24 aug 2006 09:43
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Ort: Råå
Has thanked: 106 times
Been thanked: 58 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av johan swe-1870 »

Rent generellt tycker jag att den som ansvarar för hamnen borde tillfrågas om det lämpliga i att anordna flytbryggor och ramper avsedda för kanoter och vattenleksaker utan att tillse att tillräcklig plats finns för manövrering av de olika slag av fartyg som nyttjar hamnen.

I min hamn har förekommit ett liknande problem. För några år sedan hyrdes en hamnplats ut som inte var tillräckligt stor för ägarens båt. Båten stack ut utanför akterstolparna med ca en meter. Båten var en modern motorbåt, försedd med peke och ett spretigt ankare i fören och förtöjdes med aktern mot bryggan. Naturligtvis var det i den smala ränna som jag använder för att ta mig in och ut under segel. Det var mycket obehagligt att ta sig förbi och jag var rädd att häkta fast med ett vant varenda gång. Jag valde att skicka in en skrivelse till hamnföreningen där jag förklarade att det inte är acceptabelt att varaktigt lägga så långa båtar i den delen av hamnen, eftersom det blir en fara för andra båtar. Efter några veckor hade båten flyttats till en annan ränna med större platser.
Johan Winberg, SWE 1870 InFinit
Användarvisningsbild
maja
Moderator
Inlägg: 2793
Blev medlem: 19 aug 2006 09:56
Has thanked: 3 times
Been thanked: 55 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av maja »

I vår hamn är det inte tillåtet att låta sin båt sticka ut utanför den linje som går mellan yttersida stolpar. Trots det är det många som bryter mot detta förbud. Det sätt t.o.m. i system pga. en lam hamnförvaltning. Man skyller på att man har köpt en större båt eller att man minsann har legat här sedan hamnen byggdes.... :roll:

Min uppfattning är att framför allt motorbåtsägare men även många segelbåtsägare har dålig förståelse för att man seglar ut och in. De blir ofta förvånade när man informerar om att man inte har någon motor... 8) ..
Marek, IF-båt SWE-829 "Ingela" från Lagunen i Malmö
Medlem i IF-båtförbundet sedan 1985
IF-båtägare sedan 1983
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Inlägg: 2398
Blev medlem: 24 aug 2006 09:43
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Ort: Råå
Has thanked: 106 times
Been thanked: 58 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av johan swe-1870 »

En segelbåt utan varken motor eller segel bör vara ett fartyg, tillika med svårighet att manövrera. Då den är i en hamn befinner den sig också i trång farled.

En motorlös IF som lämnar sin hamnplats och förhalar sig för att sätta segel eller en motorlös IF som tar ner sina segel på väg in i hamn för att ta sig mot sin plats måste anses vara ett fartyg till vilket plats lämnas skall, oavsett vad för annat fartyg som nalkas.

Var detta står i reglerna vet jag inte, men man måste åtminstone kunna hävda sjömanskap.
Johan Winberg, SWE 1870 InFinit
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Inlägg: 2398
Blev medlem: 24 aug 2006 09:43
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Ort: Råå
Has thanked: 106 times
Been thanked: 58 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av johan swe-1870 »

I dagens fina väder med värme och svag vind tog vi en segeltur utan motor på båten. På väg in i hamnen försvann det mesta av vinden och det blev nödvändigt att kryssa in mellan pirarna, för den som känner till Råå i det NV inloppet till nya hamnen.

Bakom oss gick också några stycken lite större båtar för motor. Döm om min förvåning när vi efter en stagvändning blev anropade av en som försökte köra förbi oss med orden "det där är inte ok". Hade vi inte gått över stag hade vi rammat piren, så vi hade inget alternativ alls.

Strax innan vi stagvände sade jag till min besättning "nu får de tänka lite framåt" åt båtarna som gick för motor bakom oss, eftersom det var helt uppenbart vad som skulle hända.

Den anropande båten var en Accent. Märkligt att en ägare till en sådan inte förstår bättre. Vad är det för fel på folk?
Johan Winberg, SWE 1870 InFinit
Användarvisningsbild
maja
Moderator
Inlägg: 2793
Blev medlem: 19 aug 2006 09:56
Has thanked: 3 times
Been thanked: 55 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av maja »

Det som är fel på folk i allmänhet är att de kan sakna nautisk kompetens. Fram för ett båtkörkort för alla eller de flesta på sjön!
Detta körkort borde kunna likna förarintyget i kunskapsmängd.

Flera i min hamn har dessutom för sig att man inte får segla i hamnen över huvud taget.. :roll: ..

Din hamngranne i Accenten visste uppenbarligen inte att motorbåtar ska hålla undan för segelbåtar, utom då segelbåten är upphinnande. En sådan ska man akta sig för på sjön.
Marek, IF-båt SWE-829 "Ingela" från Lagunen i Malmö
Medlem i IF-båtförbundet sedan 1985
IF-båtägare sedan 1983
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Inlägg: 2398
Blev medlem: 24 aug 2006 09:43
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Ort: Råå
Has thanked: 106 times
Been thanked: 58 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av johan swe-1870 »

Helt rätt Maja! Det som är fel med folk nuförtiden är att det helt saknas omdöme, hänsyn och förståelse.

Om det bara vore tillåtet att köra motor i en hamn tycker jag man med kraft skulle ifrågasätta den hamnens miljöpolicy. Av vilken anledning skulle det förbjudas att segla, ro, paddla eller förhala en båt? Skulle man inte få driva med vinden? Varför måste man förstöra miljön så fort man avser att lossa förtöjningar eller angöra platsen?
Johan Winberg, SWE 1870 InFinit
Användarvisningsbild
maja
Moderator
Inlägg: 2793
Blev medlem: 19 aug 2006 09:56
Has thanked: 3 times
Been thanked: 55 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av maja »

"Omdöme" stavas "gott sjömanskap" på nautiskt språk...
Se Sjövägsreglerna, Kapitel A - Allmänt, Regel 2 "Ansvar" , där "gott sjömanskap" är definierat.

Att kryssa med en segelbåt i trånga passager ställer ofta till litet oreda, eftersom de flesta har dålig koll. Jag har t.ex. själv hört anropet från en som tror sig veta bättre: " ..Det är förbjudet att kryssa i sund.."

Man kan kanske sammanfatta reglerna så här: Upphinnande fartyg ska visa gott sjömanskap och lämna plats åt den kryssande segelbåten. Den kryssande segelbåten ska visa gott sjömanskap och välja slagen så att den inte slår nära framför fartyg som kommer i motsatt riktning.

I vissa farleder kan det vara förbjudet att gå för segel, vilket då är anslaget med skyltning och i sjökortet. Detta gäller ofta vid t.ex. passager under öppningsbara broar. Om man inte har motor får man i så fall välja annan väg (ofta omväg). Ibland kanske det kan vara så illa att man måste skaffa en motor för att komma vidare...

Sjövägsreglerna gäller även för dem som inte känner till dem... 8) ..
Marek, IF-båt SWE-829 "Ingela" från Lagunen i Malmö
Medlem i IF-båtförbundet sedan 1985
IF-båtägare sedan 1983
Användarvisningsbild
johan swe-1870
Global moderator
Inlägg: 2398
Blev medlem: 24 aug 2006 09:43
Segelnummer: 1870
Båtnamn: InFinit
Ort: Råå
Has thanked: 106 times
Been thanked: 58 times

Re: Sjövägsregler - kanot vs. annat fartyg

Inlägg av johan swe-1870 »

Jag hittade denna tråd där vi resonerar kring sjövägsregler.

Hur har det gått för dig Maja? Har du fått reda på mer om vad som gäller?
Johan Winberg, SWE 1870 InFinit
Skriv svar